Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Actueel

Per 1 mei vervalt de VAR-verklaring en kunnen bedrijven die ZZP’ers inhuren gebruik gaan maken van voorbeeldcontracten van de Belastingdienst. Een verandering waar je als bedrijf dus iets mee moet.

Op 12 april 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet doorstroming huurmarkt 2015 aangenomen. Naar verwachting treedt de wet per 1 juli 2016 in werking. Deze wet verruimt onder meer de mogelijkheden om een woning tijdelijk te verhuren.

Get Aggregated RSS

Wet doorstroming huurmarkt aanvaard

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 april 2016 gedebatteerd met minister Blok over de Wet doorstroming huurmarkt. Aan het einde van het debat werd het wetsvoorstel aanvaard. De fracties van SGP, CU, VVD, PVDA, CDA, D66 stemden voor. De fracties van SP, PvdD, PVV en GroenLinks stemden tegen.