Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Actueel

In onze artikelen van februari en september 2016 berichtten wij al dat een ontslag op staande voet onder de Wet werk en zekerheid (Wwz) een risicovolle route was. 

Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel over de omkering van de bewijslast bij aardbevingsschade aangenomen. 

Get Aggregated RSS

WSNP: ontvankelijkheid en verwijtbaarheid i.v.m. curatele

Voor een tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling op grond van niet nakoming van verplichtingen is vereist dat de schuldenaar een verwijt kan worden gemaakt.