Search
Stedumermaar 10 Groningen Telefoon 050 3136416

Actueel

Stel uw schoorsteen breekt af tijdens een storm en komt op het huis van de buurman terecht. Of erger nog, raakt een toevallige voorbijganger. Kunt u dan als eigenaar van de schoorsteen voor de vergoeding van deze schade worden aangesproken?

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) is nog meer voorzichtigheid geboden met het geven van een ontslag op staande voet.

Get Aggregated RSS

Recht op transitievergoeding bij pensioen?

Een vraag die sinds enige tijd speelt is of werknemers die met pensioen gaan recht hebben op een transitievergoeding.